Oferta

W naszej ofercie –usług elektrycznych

  • Pomiary elektryczne 
    pomiary rezystancji izolacji przewodów  pomiary rezystancji izolacji odgromowych , pomiary   natężenia   oświetlenia , pomiary i badanie wyłączników różnicowo prądowych , pomiary ochrony przeciwporażeniowe
  • Instalacje elektryczne 
    wykonujemy  remonty instalacji elektrycznych domach, mieszkaniach ,sklepach lokalach użyteczności publicznej ;  wykonujemy instalacje elektryczne oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne  ;  zajmujemy się remontem i konserwacją instalacji elektrycznych  ; montujemy instalacje alarmowe ,domofonowe i odgromowe
  • Wykorzystujemy materiały dobrych i znanych producentów
    Moeller, Legrand; Berker , Philips, Osram , Simon Contakt , Codi